سمپاش روتیواتوری ‏(شناسه : 1441)
rotosprayer سازنده : ماشین برزگر همدان
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع ساخت و تولید موارد کاربرد : سمپاشی و خاک همزنی زمین های کشاورزی بصورت جداگانه. ماشینهای کشاورزی
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین