ماشین کاشت و برداشت سیب زمینی ‏(شناسه : 1440)
potato seeder سازنده : ماشین برزگر همدان
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع ساخت و تولید موارد کاربرد : ماشین های کاشت و داشت و برداشت سیب زمینی
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین