ماشین کاشت بذر ‏(شناسه : 1432)
COMBINE AND AGRICULTURAL MACHINE سازنده : ماشین برزگر همدان
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع ساخت و تولید موارد کاربرد : ماشین های مخصوص کاشت، داشت و برداشت محصولات کشاورزی میباشند برای مدرن کردن و خارج کردن کشاورزی ایران از روشهای قدیمی.
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین