یونیت نمودارگیری از گل حفاری ‏(شناسه : 1395)
Mud Logging Unit (MLU) سازنده : نفت آزمایان ژرف اندیش
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع نفت، گاز و پتروشیمی موارد کاربرد :  فراهم آوردن اطلاعات بسیار با ارزش پیرامون لایه های پرفشار خطرناک  تشخیص موارد بسیار خطرناک در زمینه گل حفاری (آشکار سازی گازهای قابل اشتعال و سمی)  کاهش حوادث ناشی از گازهای سمی یا قابل اشتعال در چاه های در حال حفاری  قابلیت دریافت و نمایش داده ها در حین حفاری جهت دار (MWD)  نمایش عمق دقیق مته حفاری چه در زمان پیمایش چاه و چه در زمان حفاری  نمایش میزان عملکرد مته  نمایش میزان عملکرد کابل حفاری  اندازه گیری گشتاور پیچشی رشته حفاری  نمودارِ داده ها به صورت اتوماتیک توسط دستگاه های تمام رایانه ای  انجام محاسبات دقیق، پارامترهای مختلفی مانند:  Surge & Swab، D. Exponent, Sigma, Hydraulic, Kill Sheet نمودارهای تعیین فشار در هنگام ایمن کردن چاه ، مشخصات جدید سیال و غیره توسط کارشناسان اداره نمودارگیری از گل حفاری درمحل دکل های حفاری  کنترل عملیات حفاری با دقت بالا  ارزیابی و بررسی فشار و جزئیات گل حفاری  کاهش یا افزایش حجم گل  تغیرات در وزن سیال حفاری  تغییرات در هدایت الکتریکی سیال  تغییرات در فشار ستون سیال حفاری  تشخیص هر نوع سیال در گل حفاری  بررسی رفتار سیال حفاری  مشخص نمودن لایه های مرزی  زمان بالا آمدن کنده ها از ته چاه (Lag Time)  نمایش عمق کنده های روی الک لرزان به صورت لحظه به لحظه و سانتیمتر به سانتیمتر با دقت بالا (Lag Depth)  نمایش عمق گازهایی که به همراه سیال حفاری به سطح رسیده اند  قابلیت انجام عملیات زمین شناسی با استفاده از جدیدترین ابزار مطابق با استانداردهای بین المللی شرکت های بزرگ نفتی در محل دکلهای حفاری
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین