لیزر Nd:YAG پالسی صنعتی ‏(شناسه : 130)
حوزه صنعتی : صنعت اپتیک و لیزر موارد کاربرد : جوشکاری ظریف قطعات فلزی با ضخامت بسیار کم
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین