ماشین ابزار CNC ‏(شناسه : 1248)
CNC Machine Tools سازنده : پویاکاران راد
دانش بنیان مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع ساخت و تولید موارد کاربرد : ساخت قطعات از روش ماشینکاری
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین