مخازن میکسر دار ‏(شناسه : 1247)
Tank with mixer سازنده : ماشین سازی اسلامی
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع رنگسازی موارد کاربرد : از این مخازن جهت ذخیره یا انباشت مواد ، عمل آوری محصول ، جلوگیری از ته نشین شدن مواد و .... استفاده می شود
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین