هیتر فایرتیوب چگالشی ‏(شناسه : 1229)
HEATER FIRE TUBE CONDENSING سازنده : زنجان گازافروز
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع نفت، گاز و پتروشیمی موارد کاربرد : جهت تامین گرمایش از طریق هوای گرم در صنایع تولیدی ادارات دولتی مجتمع های تجاری و مسکونی
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین