اتوماسیون صنعتی هوشمند مرغداری ‏(شناسه : 1215)
حوزه صنعتی : صنعت فرآوری محصولات کشاورزی,صنعت برق و الکترونیک موارد کاربرد : کنترل هوشمند پارامترهای محیطی مرغداری ها - پیشگیری از خرابیهای تجهیزات و مدیریت بحران - مدیریت مصرف سوخت و کنترل فعالیتهای کارگری
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین