دستگاه تست رئومتر MDR ‏(شناسه : 1191)
Moving die rheometer- MDR سازنده : طراحی و مهندسی سنتام
دانش بنیان مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع نفت، گاز و پتروشیمی,صنعت خودرو,صنایع دارو‌سازی و بهداشتی,صنعت پلاستیک و پلیمر,صنایع ساخت و تولید,صنعت بسته‌بندی,صنعت مخابرات,صنعت هوا و فضا,صنعت آب، پساب و محیط زیست موارد کاربرد : 1- تعیین و تبیین مشخصه های ولکانیزاسیون آمیزه های لاستیکی قابل ولکانیزه شدن 2- کنترل کیفیت در فرایند تولید لاستیک 3- تحقیق و توسعه آمیزه ی لاستیک خام در ارزیابی فرمولی و برای ارزیابی مواد خام گوناگون در تولید آمیزه های لاستیکی ( قابل ولکانیزه شدن)
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین