ربات سه محور بارگزاری لوله ویال دارویی ‏(شناسه : 1120)
vial machine tube loader سازنده : فرزانه آرمان
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع دارو‌سازی و بهداشتی موارد کاربرد : این ماشین یک ربات با سه درجه آزادی است که قابلیت بارگزاری لوله های شیشه ای با سایز های متنوع در دستگاه تولید ویال شیشه های دارویی را دارا میباشد.
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین
ســــوابق فروش
  • خریدار : شرکت تولیدی صنعتی سینا شیشه درمان