ست کریز و پانچ دوار ‏(شناسه : 1095)
Crize and Punch Machine سازنده : طرسام
دانش بنیان مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع دارو‌سازی و بهداشتی,صنایع ساخت و تولید,صنعت بسته‌بندی,صنایع غذایی موارد کاربرد : در راهنمای کاربری به تفضیل بیان شده است
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین