دستگاه کاورگذار ‏(شناسه : 1093)
Covering Machine سازنده : طرسام
دانش بنیان مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع دارو‌سازی و بهداشتی,صنایع غذایی موارد کاربرد : در راهنمای کاربری به تفضیل بیان شده است
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین