اکسترودر اسفرونایزر ‏(شناسه : 1079)
Extruder Spheronizer سازنده : کیهان تجهیزات دانش
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع دارو‌سازی و بهداشتی موارد کاربرد : برای تولید شکل کروی مواد جامدات دارویی
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین