کنترل کیفی و ابعادی شیشه ویال ‏(شناسه : 1071)
Vial Inspection Machine سازنده : نوین ایلیا صنعت
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع دارو‌سازی و بهداشتی موارد کاربرد : بازرسی و ابعادبرداری سایزهای مختلف شیشه های پزشکی ویال
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین