خاک ورز حفاظتی مرکب 5 شاخه ‏(شناسه : 1069)
حوزه صنعتی : صنعت فرآوری محصولات کشاورزی موارد کاربرد : بعد از عملیات برداشت توسط کمباین این دستگاه بدون نیاز به گاو آهن قادر به خاک ورزی زمین میباشد به صورتی که بدون برگرداندن خاک را خاک ورزی کرده و توسط دیسک های تعبیه شده کاه و کلش و بقایای داخل زمین را یا خاک مخلوط و خرد کرده و در نهایت توسط غلطک کلوخه ها را خرد کرده و زمین را صاف کرده و برای عملیات داشت زمین را آماده می کند.
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین