بذرکار کوکار 20 ردیفه ریزدانه کار ‏(شناسه : 1067)
SINA20/21 سازنده : ماشین صنعت خالدیان
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنعت فرآوری محصولات کشاورزی موارد کاربرد : برای کاشت انواع محصولات ریزدانه و درشت دانه از یونجه که ریزترین بذر هست تا لوبیا که درشت ترین بذر هست.
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین