چاپ بیسکویت ‏(شناسه : 1055)
Biscuit molding سازنده : مهرداد جمال جدی(اتحاد نو)
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع غذایی موارد کاربرد : چاپ بیسکویت
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین