سامانه گندزدایی الکترولیز نمک طعام بکو ‏(شناسه : 1051)
BACO Disinfection System سازنده : بهین آب زنده رود
دانش بنیان مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع نفت، گاز و پتروشیمی,صنعت آب، پساب و محیط زیست موارد کاربرد : گندزدایی و ضدعفونی آب و پساب گندزدایی سطوح و فضا ها
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین