دستگاه پرس پلت ‏(شناسه : 1048)
حوزه صنعتی : صنعت فرآوری محصولات کشاورزی موارد کاربرد : تولید دان پلت
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین