فرمانتور ‏(شناسه : 1043)
حوزه صنعتی : صنایع دارو‌سازی و بهداشتی,صنایع شیمیایی,صنایع غذایی,صنعت فرآوری محصولات کشاورزی موارد کاربرد : هر گونه عملیات تخمیر در صنعت در این تجهیز انجام می‌شود.
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین