دستگاه فرزچوبCNC(خراطی) ‏(شناسه : 1029)
Negarin CNC سازنده : برنا ابزار طوس
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع چوب موارد کاربرد : صنایع چوب ومبلسازی
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین