دستگاه اتوماتیک دیپازیتور و چرب کن کیک ‏(شناسه : 1000)
Oil Sprayer & Depositor 2 in 1 Machine سازنده : صنایع بسته بندی محبوب صنعت اسپانه
مشمول حمایت
حوزه صنعتی : صنایع غذایی موارد کاربرد : کلیه فرآیندهای چرب کن قالب های دیس کیک و پر کردن خمیر کیک و حتی کنجد پاشی و موارد مشابه به صورت اتوماتیک و خطی در این دستگاه انجام می پذیرد.
مستندات ماشین
نوععنوان سند
کاتالوگ
شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش
تصاویر ماشین