پانل تخصصی تامین مالی و توسعه بازار برای توسعه صنعت ماشین سازی

در نشست «ماشین سازی؛ پیشران توسعه صنعتی»؛ تامین مالی و توسعه بازار ماشین سازی مورد بررسی قرار گرفت.

تامین مالی و توسعه بازار ماشین سازی  در نشست «ماشین سازی؛ پیشران توسعه صنعتی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش برنامه «حمایت از ماشین آلات پیشرفته»، سومین پنل با عنوان «تامین مالی و توسعه بازار ماشین سازی » در رویداد «ماشین سازی؛ پیشران توسعه صنعتی» روز پنجشنبه بیستم تیرماه در محل صندوق نوآوری و شکوفایی برگزار شد.

در این پنل عباس جهانی عضو هیات مدیره و ریاست کمیسیون تامین مالی انجمن «ستصا»، رضا محتشمی پور معاون عملیات و نظارت بورس کالای ایران و مشاور مرکز همکاریهای فناوری ریاست جمهوری، محمد علی بحرینی به  عنوان رئیس پنل، محمدمیرصادقی اصفهانی مدیر شرکت شرکت طراحی مهندسی سنتام  مهدی رحیمی رضویه مدیر عامل صندوق توسعه همکاریهای بین الملل فناورانه حضور داشتند.

مهدی رحیمی رضویه  در خصوص صندوق های پژوهش و فناوری گفت: این صندوق ها برای حمایت شرکتهای دانش بنیان و فناور تاسیس شده اند. این صندوق ها نسبت به نظام بانکی کشور فرایند تسهیل شده تری دارند؛ این صندوق ها که تخصصی محسوب می شوند پیشنهادی مطرح شود استقبال می کند و پیشنهادات جدید را بهتر پیگیری خواهد کرد.

در حوزه ماشین سازی صندوق های مختلفی فعال هستند.

میرصادقی اصفهانی  با بیان اینکه اکنون بستر خوبی از لحاظ قوانین و تامین مالی توسط صندوق ها برای شرکت ها فراهم شده است، بیان کرد: ولی لازم است که صندوق ویژه ای برای ماشین سازی داشته باشیم.

وی افزود: باید کانون و شرایعالی ماشین سازی داشته باشیم که حالت نظارتی داشته باشد و اولین کاری که انجام دهد این باشد که ماشین سازی را تعریف کند.

میرصادقی اصفهانی من به عنوان ماشین ساز مشکلی که داریم این است که بر ای هر نوع امتیاز و حمایت برای ماشین سازها متاسفانه قسمت های مختلف با هم منسجم نیستند؛ همه به فکر خودشان هستند.

به گفته میر صادقی ما می بایست قانونی مبتنی بر ماشین سازی تدوین کنیم که برای اینکه این مشکلات را به سرعت برطرف کنیم ماشین سازی را به عنوان یک فعالیت دانش بنیان تلقی کنیم و همین امر باعث می شود صندوق نواوری قوانین مالیاتی و ... را برای شرکتهای این حوزه در راستای حمایت شامل شود.

وی با تاکید بر اینکه در همین شرکتهای دانش بنیان چالش هایی وجود دارد، گفت: شرکتها بر اساس محصول مشمول قانون حمایت می شود؛ ماشین  سازی به دلیل مزایایی که دارد و صنعت استراتژیک و زیرساخت و در تحریم ها به شمار می رود از اهمیت بالایی برخوردار  است و باید به آن نگاه ویژهای شود.

وی با اشاره به  چالش های ماشین سازی ادامه داد: بای راهاندازی کارخانهتولیدی نیاز به فضای بزرگی دارد، دستگاهها گران قیمت است؛ نیاز به  نواوری برای ارتقا وجوددارد؛مواد اولیه نیاز است و از همه مهم تر برای توسعه بازار نیاز به حضور درنمایشگاهها دارد که این نیز هزینه بر است. همچنین تربیت نیروی انسانی در این حوزه نیاز دارد.

وی با تاکید بر اینکه  باید نگاه ویژه ای به حوزه ماشین سازی داشته باشیم، بیان کرد: قوانین باید اصلاح شوند؛ تا وقتی  بگوییم ماشین سازی یک صنعتی است که فقط تولید میکند این صنعت پیشرفت نمی کند.

میرصادقی خاطر نشان کرد: قوانین برای ماشین سازی کم است؛ ما می توانیم برای ماشین سازی اهمیت ویژه ای قائل شویم تا این صنعت پیشرفت کند؛ حتی اگر این نگاه رانت گونه باشد؛ این نگاه ویژه باید به قوانین ویژه تبدیل شود و راهی جز این نیست.

نریمانی در این پنل گفت: ماشین سازی با واقعیت ماشین سازی فاصله دارد؛ ماشین سازها سطح بالایی دارند و نیازمندیهای انها ما عرضو طول یک نهاد دولتی خیلی فاصله دارد. از این روما ناگزیریم که به سمت منابع مالی بزرگتری در صنعت ماشین سازی برویم.

وی افزود: این صنعت باید به نظام مالی متصل شود؛ ما میتوانیم ما ماشین سازهایی را دانش بنیان کنیم که ورودی به حوزه طراحی و ساخت بار اول و ویژگی فنی داشته باشد.

به گفته نریمانی، در چارچوب معاونت علمی، کل ماشین سازی نمیتواند دانش بنیان باشد ولی هر ماشین ساز نیمتواند باشد. مسیر ما در توسعه ماشین سازی از مسیر تامین مالی است و مشکل دراین صنعت مالی است.

وی افزود: شرکتها باید یک ابزار خوب  به عنوان پشتوانه داشته باشند؛ ما پیگیر هستیم که چه سرمایه گذارانی در صنعت ماشین سازی داشته باشیم که با خریدار صحبت کند و محصول خود را به فروش برسانند و این یک ایده ال است. در واقع سرمایه گذار نهاد سوم دیده نشود.

...