ماشین آلات مشمول حمایتهای برنامه

کاربر گرامی سلام؛

 

با توجه به جایگاه و ماموریت‌های معاونت علمی و فناوری، ماشین‌آلاتی در محدوده این برنامه حمایتی معاونت قرار خواهند گرفت که از دسته تجهیزات پیشرفته بوده و به طور مستقیم و مستقل در فرآیند تولید و تکوین محصول نقش دارند. در این تعریف، موارد ذیل حائز اهمیت است:

 

-     تجهیزات پیشرفته: فناوری استفاده شده در این ماشین‌آلات در مقایسه با صنعت روز کشور در حد متوسط به بالا باشد. بر اساس این شاخص، گروهی از ماشین آلات که دارای فناوری بالایی نیستند نظیر تراش دستی، آسیاب‌های مکانیکی ساده، پرس‌های معمولی و کُرن‌ها، مشمول حمایت‌های مندرج در این آیین‌نامه نیستند. ملاک تعیین سطح فناوری ماشین‌آلات، نظر دبیرخانه برنامه (بر اساس بررسی‌های کارگزار ارزیابی و نظارت فنی) می‌باشد.

-     محصول: به خروجی فرآیند تولید به وسیله ماشین‌آلات که ماهیت فیزیکی دارد اطلاق می‌گردد. بر این اساس، محصولات نرم افزاری، کنترل کیفیت، نقشه‌برداری و غیره، مشمول حمایت‌های مندرج در این آیین‌نامه نیستند.

-     مستقیم: در صورت حذف این ماشین‌آلات، امکان تولید محصول نبوده و نقش این ماشین‌آلات قابل جایگزینی نباشد. بر اساس این شاخص، گروهی از ماشین‌آلات که به طور مستقیم در تولید دخیل نیستند، نظیر ماشین آلات تاسیساتی، آب‌شیرین‌کن‌ها و کمپرسور باد، مشمول حمایت‌های مندرج در این آیین‌نامه نیستند.

-     مستقل: ماشین‌آلات بایستی به صورت یکپارچه بوده و بتواند تولید محصول یا بخشی از فرآیند تولید محصول را به تنهایی انجام دهد. بر اساس این شاخص، تامین‌کنندگان پمپ خلاء یا پمپ آب ماشین‌آلات، تامین‌کنندگان منبع تغذیه یا تابلو برق ماشین و همچنین تامین‌کنندگان تجهیزات سازه‌ای ضروری برای کارکرد ماشین، مشمول حمایت‌های مندرج در این آیین‌نامه نیستند.

-     تولید: به واسطه استفاده از این ماشین‌آلات، محصول یا بخشی ازمحصول تولید شده و استفاده ازاین ماشین موجب تکوین محصول گردد. بر اساس این شاخص، اقلامی نظیر نوار نقاله یا تجهیزات انتقال مواد، منبع تغذیه، موتورهای الکتریکی و پمپ‌های معمول، مشمول حمایت‌های مندرج در این آیین‌نامه نیستند. بخشی از فرآیند تولید که توسط ماشین‌آلات انجام می‌گیرد بایستی محدود به فضای کارگاهی یا کارخانه باشد.

-     تکوین: در طی فرآیند تولید محصول به واسطه استفاده از این ماشین‌آلات تکامل یافته و ماشین دارای یک ورودی و خروجی مشخص و متفاوت باشد. بر اساس این شاخص، اقلامی نظیر ماشین‌آلات جابجایی نظیر کامیون و لودر راهسازی، آسانسورها و تجهیزات انبارداری، انواع پمپ‌ها، انواع فشار شکن‌ها و غیره، مشمول حمایت‌های مندرج در این آیین‌نامه نیستند.

 filereader.php?p1=main_28ae729def8312023