تراشه پژوهان آریان (مسئولیت محدود)

اتوماسیون صنعتی و الکترونیکی-طراحی و ساخت و تولید ماشین آلات و روبوت های صنعتی

صنایع ساخت و تولید
تهران-پردیس-خرمدشت-۱۸متری قائم-قائم۳-۱۰۴ ۰۲۱-۷۶۲۱۶۸۳۲ aryan.indgroup@gmail.com