فیدار نوین آستانه (مسئولیت محدود)

این شرکت از آغاز فعالیت های خود به ساخت تجهیزات فرآیندی از جمله دیگ های بخار با ظرفیت های متنوع و فشار عملیاتی تا بیست و پنج بار و همچنین ساخت تجهیزات نفت و پتروشیمی از جمله برج های تقطیر و راکتورهای متنوع شیمایی مطابق با استانداردهای جهان و ایران نموده و هم اکنون در این منطقه به عنوان یکی از تامین کنندگان این تجهیزات فعالیت می نماید

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی
مرکزی-شازند-بازنه-آستانه خیابان طالقانی-کوچه شهریار-شهریار-۴۷ ۰۸۶-۳۸۲۳۳۶۵۷ F fidarnovinastaneh@gmail.com