توان پژوه بهراد (سهامی خاص)

تولید کننده منابع تغذیه سوییچینگ توان بالا جهت استفاده در خطوط فرایند الکتروشیمیایی مانند صنایع آبکاری و استحصال فلزات رنگی (الکتروینینگ)

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی - صنایع شیمیایی - صنعت برق و الکترونیک - صنعت آب، پساب و محیط زیست دانش بنیان
اصفهان-خمینی شهر-برق و الکترونیک خمینی شهر-برق-برق ۳-فرعی۱۰-۱۷۷ ۰۳۱-۳۲۳۳۲۴۸۵ WWW.TPBEHRAD.IR alireza.izadinia@gmail.com