ماشین های بسته بندی اصفهان (مسئولیت محدود)

طراح و سازنده تخصصی خطوط و ماشین آلات بسته بندی نهایی

صنعت بسته‌بندی دانش بنیان
اصفهان-اصفهان-شهرک صنعتی جی-خیابان سوم-فرعی سوم-۳۰-۱ ۰۳۱-۳۵۷۲۳۸۳۸ http://esfahanpack.com/ SALES.EP@PACKESFAHAN.COM