اطلس ماشین نوین طرح (مسئولیت محدود)

شرکت اطلس ماشین نوین طرح، طراح و سازنده انواع ماشین آلات صنعت فرآوری سنگ

صنعت فرآوری مواد و کانی های معدنی دانش بنیان
اصفهان-اصفهان-محمود آباد-بزرگ راه آزادگان-۲۴-۶۴ ۰۳۱-۳۳۸۰۲۲۹۶ www.atlasmachine-co.com golkar.mehrdad@gmail.com