بهین آب زنده رود (سهامی خاص)

طراحی و تولید فناوری های نوین تصفیه و پایش آب و فاضلاب

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی - صنعت آب، پساب و محیط زیست دانش بنیان
اصفهان-اصفهان-شیخ صدوق شمالی-خیابان شیخ مفید-کوچه حاج نایب ۲۰-۴۲ ۰۳۱-۹۵۰۲۰۹۰۲ www.behinab.ir behinab.ir@gmail.com