چرخش ماشین (صنفی)

صنایع ساخت و تولید - صنعت بسته‌بندی - صنایع شیمیایی - صنایع غذایی
تبریز- شهرک سلیمی- سی متری دوم- چهل و پنج متری- پلاک ۳۷/۴ ۳۴۳۲۹۹۱۸ charkhesh.m@gmail.com