ماشین سازی نگار تایماز (سهامی خاص)

-

صنایع ساخت و تولید - صنایع غذایی
خراسان رضوی-مشهد-شهرک صنعتی توس-فاز ۲ بلوار اندیشه-اندیشه ۳-دانش ۲-۶۹۰ ۰۵۱-۳۵۴۱۲۷۳۰ negartaymaz@gmail.com