فن گستران صنعت پودر پارسه (مسئولیت محدود)

طراحی و ساخت تلغیظ کننده های فیلم ریزشی و خشک کن پاششی

صنعت فرآوری مواد و کانی های معدنی - صنایع دارو‌سازی و بهداشتی - صنعت شیشه و سرامیک - صنایع ساخت و تولید - صنایع شیمیایی - صنایع غذایی - صنعت فرآوری محصولات کشاورزی
فارس-شیراز-شهرک صنعتی بزرگ شیراز انتهای خیابان ۲۷۰۰-۰-۰-۰-۰ ۰۷۱-۳۶۲۵۴۹۸۰ ghaderi.mr@gmail.com