نیرو نماد خراسان (سهامی خاص)

-

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی - صنایع ساخت و تولید - صنعت برق و الکترونیک
خراسان رضوی-مشهد-ماشین سازی و فناوریهای برتر-بولوار صنعت-صنعت ۱۱-کوشش ۵-۳۶۲-۱ ۰۵۱-۳۲۴۰۰۷۵۷ www.niroonamad.com info@niroonamad.com