مبین اندیشان عرصه صنعت (مسئولیت محدود)

شرکت دانش بنیان مبین اندیشان عرصه صنعت تولید کننده پرینتر های سه بعدی می باشد.

صنایع ساخت و تولید دانش بنیان
تهران-تهران-شریعتی-سروستان یکم-طلوع تهرانی-۴۱-۲ ۰۲۱-۲۲۸۹۹۹۷۲ omid.industrial@yahoo.com