صنایع بسته بندی محبوب صنعت اسپانه (مسئولیت محدود)

طراح و سازنده ماشین آلات بسته بندی و خطوط فرآوری مواد غذایی مانند دستگاه ترموفرمینگ، دستگاه سیل وکیوم،دستگاه خشک کن تونلی پیوسته، دستگاه شستشوی سینی کیک و سبد، دستگاه چرب کن دیس کیک، سازنده خط سورتینگ محصولات گلخانه ای، سازنده خط شوری و ترشی، سازندهع خط فرآوری و بسته بندی جوانه گندم و پودر و ...

صنایع ساخت و تولید
اصفهان-اصفهان-امام خمینی-حکیم فرزانه-صنعتگران ۳۷-۴-۲ ۰۳۱-۳۳۸۵۰۱۳۹ www.mahboobpacking.ir info@mahboobpacking.ir
ماشین آلات