ایفا فراز آوینا (سهامی خاص)

شرکت تولیدی صنعتی دانش بنیان ایفا فراز آوینا ،تولید کننده انواع اتوکلاو رومیزی و بیمارستانی

صنایع ساخت و تولید دانش بنیان
اصفهان-اصفهان-مبارکه-هفتم-۷-۷-۱۶-۱۶ ۰۳۱-۵۲۳۷۳۹۰۰ www.efahealth.com info@efahealth.com