شرکت بین المللی نانو فناوران صنعت آریو پارس ویرا (سهامی خاص)

این شرکت در زمینه طراحی وساخت تجهیزات صنعتی فعالیت دارد.

صنایع ساخت و تولید - صنایع غذایی - صنعت فرآوری محصولات کشاورزی - صنعت آب، پساب و محیط زیست
فارس-شیراز-فناوری-فناوری-۱-۴۱۱۳-۴۱۱۳ ۰۷۱۳-۳۶۳۶۴۳۵۰ www.fanavaranepars.com marzbanad@gmail.com