نواندیشان آلفا (تعاونی)

در ابتدا این شرکت خطوط تولید دورانی را با طراحی مهندسین این مجموعه درکشور چین انجام می داد ولی بعد از تحریمهای پسا برجام اقدام به تولید خطوط دورانی فشرده در داخل ایران با تکیه بر تجربه چندین ساله تولید در چین نمود.

صنعت پلاستیک و پلیمر - صنایع ساخت و تولید
گلستان-بندر گز-باغو-استاندارد-ندارد-ندارد-۱۱-۱۱ ۰۱۷-۲۱۴۷۴۸۳۶۴۷ www.alphamachine.ir sales@alphamachine.ir