فناوران نفت ابزار نقش جهان (سهامی خاص)

شرکت فناوران نفت ابزار نقش جهان از جمله بزرگترین تولید کنندگان جایگاه های سوخت سیار و سنتی در ایران می باشد که به واسطه محصول دانش بنیان خود توانسته است تولیدات خود را به سیستم بازیافت بخارات بنزین مجهز سازد و در این حیطه قدم های بزرگی در صنعت جایگاه های سوخت بردارد.

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی دانش بنیان
اصفهان-اصفهان-سجزی-کیلومتر۲۲ جاده نائین-رو به روی شهرک صنعتی-فاز توسعه-۰-فناوران نفت ابزار ۰۳۱-۹۵۰۱۱۸۶۱ www.fna-company.com info@fna-company.com