صنایع پویا الکتروسامان نیرو (سهامی خاص)

فعال در زمینه های برق، الکترونیک، قدرت، کنترل، شبیه سازی، مکانیک و فیزیک شامل محاسبه، طراحی، ساخت، نصب وراه اندازی، و مشاوره

صنایع ساخت و تولید - صنعت برق و الکترونیک - صنعت هوا و فضا دانش بنیان
تهران-پردیس-پارک فناوری پردیس-پارک فناوری-نوآوری۴-نوآوری۴-۰-۳ ۰۲۱-۰ www.pulseniru.com info@pulseniru.com