فرازگامان (مسئولیت محدود)

گروه صنعتی فرازگامان، در صنایع مرتبط با مکاترونیک کیفیت برتر و نوآوری را ارائه می نماید. این گروه در حوزه مکاترونیک، شامل اتوماسیون، الکترونیک، و مکانیک، توان انجام پروژه های “الف تا ی” بصورت کامل را دارد. این مجموعه با بکارگیری نیروهای متخصص و فناوری های به روز و مناسب و با ادغام تخصصهای مکمل در اجرای بهتر تعهدات گام برمیدارد. شرکتهای تشکیل دهنده گروه صنعتی فرازگامان با هم افزایی تواناییها و امکانات، مجموعه را قادر به ارائه راه حلهای جامع در زمینه های مرتبط با فعالیت می نماید. فرازگامان مفتخر است که با بدست آوردن فناوریهای روز، تفکر “طراحی تا ساخت ” را عملی ساخته است.

صنایع ساخت و تولید دانش بنیان
تهران-پاکدشت-پایتخت-بلوارصنوبر-نسترن ۶-۱-۵۴-۱ ۰۲۳-۳۴۵۷۳۳۴۶ info@farazgaman.com