ماشین‌سازی خورشیدی (صنفی)

صنایع ساخت و تولید - صنایع غذایی - صنعت فرآوری محصولات کشاورزی
جاده قدیم قوچان ، بعد از کال زرکش ، روبروی توس ۹۹ ، مجتمع صنعتی کاوه ، سالن هشتم saeed.khorshidi44@gmail.com