پاک فرآیند ایرانیان (سهامی خاص)

سازنده دستگاه بی خطر ساز زباله های عفونی با خرد کن داخلی (اسم تجاری این دستگاه روتوکلاو می باشد)

صنایع دارو‌سازی و بهداشتی دانش بنیان
تهران-تهران-خیابان جمالزاده جنوبی– خیابان کلهر– پلاک۱۴ – واحد ۱۳ ۰۲۱-۶۶۵۶۹۱۰۱ WWW.PAKFARAYAND.COM Khademali.2166@gmail.com