زنجان گازافروز (مسئولیت محدود)

تولیدکننده دیگ آب گرم چگالشی (کندانسینگ) در ظرفیتهای بالا و بصورت مداوم جهت استفاده در صنایع تولید مواد غذایی، دارویی و بهداشتی. تولیدکننده هیترهای فایرتیوب چگالشی (کندانسینگ) برای دستگاه های خشک کن

صنایع نفت، گاز و پتروشیمی - صنایع ساخت و تولید دانش بنیان
زنجان-زنجان-شهدا-شهدا-۳ ۰۲۴-۳۳۵۴۴۴۳۳ http://www.gazafrooz.com gazafrooz@gmail.com