شرکت صنعت بخار سپاهان (سهامی خاص)

تولید کننده : انواع دیگ های بخار و آبداغ ، سختی گیر ، فیلتر شنی ، مبدل های حرارتی ، دی اریتور ، منابع تحت فشار ، انواع مشعل و ...

صنایع ساخت و تولید
اصفهان-اصفهان-مورچه خورت-زکریای دوم-۳۴۹ ۰۳۱-۴۵۶۴۲۹۵۴ sanatbokharsepahan@yahoo.com