ماشین سازی رفیعی (صنفی)

تولید ماشین آلات گاز و باند پزشکی

صنایع دارو‌سازی و بهداشتی - صنعت بسته‌بندی
تهران-تهران-کیلوتر ۸۰ بزرگراه تهران ساوه شهرک صنعتی زاویه ۰۲۱-۸۸۲۶۷۹۲۸ rrafiee1001@gmail.com