تراشکاری خادم (صنفی)

سازنده ماشین آلات آسیاب مصنوعات پلاستیکی

صنعت پلاستیک و پلیمر - صنایع ساخت و تولید
اصفهان-اصفهان-ارغوانیه-بلوار ارغوانیه-حجت ۵-لاله ۳-۸-۱ ۰۳۱-۳۵۳۱۱۳۹۴ khademm.com KHADEMBUILDER@Gmail.com