فناوری رشد ریخته گری البرز (مسئولیت محدود)

طراحی و ساخت و نصب تجهیزات کارخانجات فولاد و ریخته گری و نسوز و دیگر صنایع مرتیط .

صنایع ساخت و تولید
تهران-شهر قدس-هفت جوی-خیابان اصلی-روبروی خیابان ۱۱۰ صنعتگران-۱۲ ۰۲۱-۴۶۸۹۲۱۵۲ www.fanroshd.com info@fanroshd.com